Tìm hiểu chất vải may đồng phục bảo hộ lao động

Tìm hiểu chất vải may đồng phục bảo hộ lao động

0209-2021

Vải được sử dụng để làm quần áo bảo hộ lao động có nhiều loại tùy theo mục đích dùng. Đơn giản cần để tránh các tác nhân như bụi bẩn, dầu mỡ thông thường. Theo kết quả khảo sát thực tế, chúng tôi ...

Tư vấn chọn các loại bao tay bảo hộ lao động

Tư vấn chọn các loại bao tay bảo hộ lao động

1609-2020

Và nếu doanh nghiệp đã là một công ty lớn với quy mô vài ngàn người khi sử dụng đồng phục sẽ khoác lên một lớp áo tự tin hơn, vững mạnh hơn. Gắn kết toàn bộ nhân viên thành một chỉnh thể nhất quán nhất dưới tên doanh nghiệp.